+302332 503529 Θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε προσωπικά

Πολιτική προστασίας προσωπικοών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση, ούτε είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε δεδομένα. Η μη παροχή δεδομένων δεν έχει συνέπειες. Αυτό ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν δίδεται άλλη ένδειξη σε μεταγενέστερες λειτουργίες επεξεργασίας. Ως «δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες μας χωρίς να δίνετε προσωπικές πληροφορίες. Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα χρήσης μεταδίδονται μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο και αποθηκεύονται σε δεδομένα καταγραφής (αρχεία καταγραφής διακομιστή). Αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα της σελίδας στην οποία έχετε πρόσβαση, την ημερομηνία και την ώρα της ανάκτησης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και την υπηρεσία παροχής. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διασφαλίσουν την απροβλημάτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και να βελτιώσουν την προσφορά μας. Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση αυτών των δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

Συλλογή και επεξεργασία κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας
Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο μηνύματος) μόνο στο βαθμό που παρέχονται από εσάς. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υποβάλλοντας το μήνυμά σας, συναινείτε στην επεξεργασία των μεταδιδόμενων δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Χρησιμοποιούμε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν δεν έχετε συναινέσει σε περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Λογαριασμός πελάτη
Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού πελάτη, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που καθορίζεται εκεί. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι να βελτιώσει την εμπειρία αγορών σας και να απλοποιήσει την επεξεργασία παραγγελιών. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός πελάτη σας θα διαγραφεί.

Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων κατά την παραγγελία
Κατά την παραγγελία, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση και επεξεργασία της παραγγελίας σας και για την επεξεργασία των ερωτημάτων σας. Η παροχή των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης. Η μη παροχή σημαίνει ότι δεν μπορεί να συναφθεί σύμβαση. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας. Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εξαιρούνται από αυτό μόνο οι συνεργάτες μας, τους οποίους χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης ή οι πάροχοι υπηρεσιών, τους οποίους χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της επεξεργασίας εντολών. Στους παραλήπτες που αναφέρονται στις αντίστοιχες ρήτρες της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, αποδέκτες των ακόλουθων κατηγοριών: πάροχοι υπηρεσιών αποστολής, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας εμπορευμάτων, πάροχοι υπηρεσιών επεξεργασίας παραγγελιών, οικοδεσπότες ιστού, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και έμποροι drop shipping. Σε όλες τις περιπτώσεις, συμμορφωνόμαστε αυστηρά με τις νομικές απαιτήσεις. Το πεδίο εφαρμογής της διαβίβασης δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο.

Χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, ανεξάρτητα από την επεξεργασία της σύμβασης, αποκλειστικά για δικούς σας διαφημιστικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει ρητά σε αυτό. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας μας ένα μήνυμα. Στη συνέχεια, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα καταργηθεί από τη λίστα αλληλογραφίας. 

Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή διαφημιστικού ταχυδρομείου
Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την οποία έχουμε λάβει στο πλαίσιο της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, για την ηλεκτρονική μετάδοση διαφημίσεων για δικά σας αγαθά ή υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που έχετε ήδη αγοράσει από εμάς, εκτός εάν έχετε αντιταχθεί σε αυτή τη χρήση. Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται η παροχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μη παροχή σημαίνει ότι δεν μπορεί να συναφθεί σύμβαση. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) από έννομο συμφέρον για άμεσο μάρκετινγκ.  Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την άσκηση της ένστασης βρίσκονται στο Impressum.  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αποκλειστικό σύνδεσμο στο διαφημιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα βασικά τιμολόγια, δεν υπάρχουν άλλα έξοδα πέρα από το κόστος διαβίβασης.

Η χρήση των συναλλαγών PayPal
Όλες οι συναλλαγές PayPal υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της PayPal. Αυτά μπορούν να βρεθούν σε: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Cookies
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ή από το πρόγραμμα περιήγησης στο σύστημα υπολογιστή ενός χρήστη. Όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο λειτουργικό του σύστημα. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που επιτρέπει τον προσδιορισμό του προγράμματος περιήγησης όταν γίνεται εκ νέου πρόσβαση στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Επιπλέον, τα cookies επιτρέπουν στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας ακόμα και μετά από μια αλλαγή σελίδας και να σας προσφέρουν υπηρεσίες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτό, είναι απαραίτητο το πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται ακόμα και μετά από μια αλλαγή σελίδας.

Χρησιμοποιούμε επίσης cookies στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να επιτρέψουμε την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση το τμήμα 15, παράγραφος 3, του νόμου περί τηλεμέσων (TMG) και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)  από έννομο συμφέρον για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει μέσα από τεχνικές προφυλάξεις να προστατεύονται με ψευδώνυμα. Επομένως, δεν είναι πλέον δυνατή η εκχώρηση των δεδομένων σε εσάς. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν μαζί με άλλα προσωπικά σας δεδομένα.
 Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Ως εκ τούτου, έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies και τη μετάδοση των δεδομένων που περιέχονται. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας σε πλήρη έκταση. Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης (απενεργοποίησης) cookies στα πιο σημαντικά προγράμματα περιήγησης: Πρόγραμμα περιήγησης Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Χρήση του Google Analytics
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ· «Google») στον ιστότοπό μας. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η ανάλυση αυτής της ιστοσελίδας και των επισκεπτών της. Για το σκοπό αυτό, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που λαμβάνονται για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου στον φορέα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πεδίο εφαρμογής του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η ανωνυμοποίηση του IP είναι ενεργοποιημένη σε αυτή την ιστοσελίδα. Με αυτό τον τρόπο θα συντομευθεί η διεύθυνση IP από την Google μέσα από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευθεί εκεί. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) από έννομο συμφέρον για τον βασισμένο στις ανάγκες σχεδιασμό της ιστοσελίδας.  Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας σε πλήρη έκταση. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Για να αποτρέψετε τη συλλογή από το Google Analytics σε όλες τις συσκευές, μπορείτε να ορίσετε ένα cookie εξαίρεσης. Τα cookies εξαίρεσης εμποδίζουν τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Πρέπει να εξαιρεθείτε από όλα τα συστήματα και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να λειτουργήσει πλήρως. Αν κάνετε κλικ εδώ, το cookie εξαίρεσης θα οριστεί: Απενεργοποίηση του Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, επισκεφθείτε: https://www.google.com/analytics/terms/de.html ή https://www.google.de/intl/de/policies/.

Διάρκεια αποθήκευσης

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της σύμβασης, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται πρώτα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, λαμβάνοντας στη συνέχεια υπόψη τις νόμιμες περιόδους διατήρησης, ιδίως σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, και στη συνέχεια θα διαγράφονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, εκτός εάν έχετε συναινέσει στην περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Δικαιώματα

Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα δυνάμει των άρθρων 15 έως 20 του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων): δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, μεταβιβασιμότητας των δεδομένων. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στις επεξεργασίες δεδομένων σας, που βασίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ, καθώς και σε αυτές που εξυπηρετούν τον σκοπό της άμεσης διαφήμισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας κατόπιν αιτήματος. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο Impressum.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή σύμφωνα με το
άρθρο 77 του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι νόμιμη.

τελευταία ενημέρωση: 13 Απριλίου 2020