+302332 503529 Θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε προσωπικά

Όροι

Τμήμα 1 Βασικές διατάξεις

1) Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση: htttps://www.achala.gr.  Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όροι και προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται μόνο από εσάς θα αντικρούονται.

2) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει έννομη πράξη με ιδιωτικά συμφέροντα.  Επιχειρηματίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά ή εμπορικά του συμφέροντα κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της νόμιμης συναλλαγής.

Τμήμα 2 Σύναψη της σύμβασης

1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση αγαθών.

2) Με την παροχή ενός προϊόντος στο κατάστημά μας, κάνουμε μια δεσμευτική προσφορά στους πελάτες μας για να συνάψουμε μια σύμβαση αγοράς.

3) Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για αγορά θα αποθηκευτούν από τον πελάτη στο «καλάθι αγορών». Μετά την εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων πληρωμής, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλες τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί. Υποβάλλοντας την παραγγελία αφού κάνει κλικ στο ειδικό κουμπί, ο πελάτης δηλώνει την αποδοχή της προσφοράς, η οποία είναι νομικά δεσμευτική. Αυτό είναι το συμπέρασμα της συμφωνίας αγοράς. Στην περίπτωση της επιλογής πληρωμής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όπως η PayPal, ο πελάτης ανακατευθύνεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην ιστοσελίδα του παρόχου. Μετά την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων δεδομένων, ο πελάτης κατευθύνεται τελικά πίσω στο κατάστημά μας.

4) Η διαβίβαση όλων των πληροφοριών σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης συμβαίνει αυτοματοποιημένα μέσω email. Συνεπώς, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η αποθηκευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προσβάσιμη.

Τμήμα 3 Διατήρηση της κυριότητας και δικαίωμα επίσχεσης

1) Το δικαίωμα επίσχεσης μπορεί να ασκηθεί από τον πελάτη μόνο εάν δεν πρόκειται για αξιώσεις που προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση.

2) Μέχρι την πλήρη καταβολή της τιμής αγοράς, τα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία της εταιρίας ACHALA.

Τμήμα 4 Διατάξεις περί ευθύνης

1) Η ευθύνη για ελαττώματα εντός του πεδίου εφαρμογής της νόμιμης εγγύησης μπορεί να βρεθεί στους αντίστοιχους κανονισμούς στις πληροφορίες πελατών.

2) Εάν δεν εκπληρωθούν οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις, η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που είναι χαρακτηριστική της σύμβασης.

3) Σε περίπτωση παράβασης μη ουσιωδών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, η ευθύνη για ελαφρά αμελείς παραβάσεις καθήκοντος αποκλείεται.

4) Δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα αυτής της ιστοσελίδας και των αγαθών που προσφέρονται σε αυτήν.

Τμήμα 5 Επιλογή Δικαίου

1) Εφαρμόζεται το ελβετικό δίκαιο.

Τμήμα 6 Επίλυση διαφορών

1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα (ODR Platform) για εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στη σελίδα: http://ec.europa.eu/odr.

Τμήμα 7 Γλώσσα σύμβασης, αποθήκευση κειμένου σύμβασης

1) Η γλώσσα συμβάσεων είναι η γερμανική.

2) Δεν αποθηκεύουμε ολόκληρο το κείμενο της σύμβασης. Οι πελάτες μπορούν να το αποθηκεύσουν ηλεκτρονικά πριν υποβάλουν την παραγγελία μέσω της λειτουργίας εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης.

Τμήμα 8 Τιμές και ρυθμίσεις πληρωμής – Χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων

1) Οι αναγραφόμενες τιμές καθώς και τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν τις ακαθάριστες τιμές.

2) Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Επισημαίνονται ρητά ή εμφανίζονται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και βαρύνουν επιπλέον τον πελάτη, εκτός εάν υπάρχει δωρεάν παράδοση.

3) Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας ή στην αντίστοιχη περιγραφή του είδους, και επίσης στην τελική διαδικασία παραγγελίας στο «ταμείο». Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις πληρωμής που προκύπτουν από τη σύμβαση πρέπει να καταβληθούν αμέσως.

4) Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή/και των υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στην περιγραφή του είδους και στις συμπληρωματικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

Ενότητα 9 Όροι Παράδοσης

1) Οι όροι παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης και τυχόν υφιστάμενοι περιορισμοί στην παράδοση μπορούν να βρεθούν κάτω από τον αντίστοιχα καθορισμένο σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή στην αντίστοιχη περιγραφή του είδους.

2) Για τους καταναλωτές ισχύει ότι ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή φθοράς των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της αποστολής δεν μετακυλίει στον πελάτη έως ότου τα εμπορεύματα παραδοθούν σε αυτόν. Η διάταξη ισχύει ανεξάρτητα από το αν η αποστολή είναι ασφαλισμένη ή ανασφάλιστη.

Άρθρο 10 Νομική ευθύνη για ελαττώματα

1) Τα νόμιμα δικαιώματα ευθύνης για ελαττώματα είναι σε ισχύ.

2) Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν τα εμπορεύματα για πληρότητα, προφανείς βλάβες και ζημιές μεταφοράς κατά την παράδοση και να ενημερώσουν τον υπεύθυνο του καταστήματος το συντομότερο δυνατόν. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφώνεται σε αυτό, οι αξιώσεις της νόμιμης εγγύησης δεν επηρεάζονται.